KONTAKT

KONTAKT

KONTAKT
Zodpovídá za obsah této webové stránky
Hotel Frieling
Chovatelská stezka 42-44
44143 Dortmund
Tel: +49 (0) 231-595959
Fax: +49 (0) 231-598575
E-Mail: info [at] hotelfrieling [dot] com
Webové stránky: www.hotelfrieling.de
Jednatel: Milan Gajic
Sídlo: Dortmund
Okresní soud: Dortmund
IČ DPH: DE 212268732

autorská práva
Obsah těchto stránek je chráněn autorským právem. Poskytování obsahu a obrázků této webové stránky na jiných webových stránkách je povoleno pouze s výslovným souhlasem hotelu. Informace obsažené na této webové stránce jsou vytvořeny podle našich nejlepších znalostí a jsou pečlivě kontrolovány s ohledem na přesnost. Obsah a věcné chyby však nelze zcela vyloučit. Hotel Frieling proto nepřebírá žádnou záruku a odpovědnost za přesnost, včasnost a úplnost poskytnutých informací. Veškeré informace jsou bez záruky. To platí i pro všechny odkazy na

Disclaimer:
Informace uvedené na této webové stránce jsou pečlivě kontrolovány a pravidelně aktualizovány. Nelze však zaručit, že všechny informace budou vždy úplné, správné a aktuální.
Webové stránky Hotelu Frieling obsahují odkazy na webové stránky třetích stran, jejichž obsah Hotel Frieling nemá žádný vliv. Hotel Frieling proto nenese žádnou odpovědnost za externí obsah. Za obsah odkazovaných stránek odpovídá vždy příslušný poskytovatel nebo provozovatel webových stránek. Odkazované webové stránky byly v době propojení zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů.
Nezákonný obsah nebyl v tuto chvíli rozpoznatelný. Pokud se Hotel Frieling dozví o jakémkoli právním porušení těchto odkazů, Hotel Frieling tento odkaz okamžitě odstraní. Všechny informace na této webové stránce mohou být doplněny, odstraněny nebo změněny bez předchozího upozornění.