ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Υπεύθυνος για το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας
Ξενοδοχείο Frieling
Η διαδρομή του Breyer 42-44
44143 Ντόρτμουντ
Τηλ .: +49 (0) 231-595959
Φαξ: +49 (0) 231-598575
E-Mail: info [at] hotelfrieling [dot] com
Ιστοσελίδα: www.hotelfrieling.de
Διευθύνων Σύμβουλος: Μιλάνο Γκάιτς
Θέση: Ντόρτμουντ
Επαρχιακό Δικαστήριο: Ντόρτμουντ
Αριθμός μητρώου ΦΠΑ: DE 212268732

πνευματικά δικαιώματα
Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Η παροχή περιεχομένου και εικόνων αυτής της ιστοσελίδας σε άλλους ιστότοπους επιτρέπεται μόνο με ρητή άδεια του ξενοδοχείου. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δημιουργούνται με βάση τις καλύτερες γνώσεις μας και ελέγχονται με μεγάλη προσοχή στην ακρίβεια. Παρ 'όλα αυτά, το περιεχόμενο και τα πραγματικά λάθη δεν αποκλείονται εντελώς. Το Hotel Frieling συνεπώς δεν αναλαμβάνει καμία εγγύηση και ευθύνη για την ακρίβεια, την επικαιρότητα και την πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών. Όλες οι πληροφορίες είναι χωρίς εγγύηση. Αυτό ισχύει και για όλους τους συνδέσμους

Αποποίηση:
Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο ελέγχονται προσεκτικά και ενημερώνονται τακτικά. Ωστόσο, δεν μπορεί να δοθεί εγγύηση ότι όλες οι πληροφορίες θα είναι πλήρεις, σωστές και ενημερωμένες ανά πάσα στιγμή.
Ο ιστότοπος του Hotel Frieling περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων με περιεχόμενο το οποίο δεν επηρεάζει το Hotel Frieling. Ως εκ τούτου, το Hotel Frieling δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη για το εξωτερικό περιεχόμενο. Το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων είναι πάντοτε ευθύνη του αντίστοιχου παρόχου ή διαχειριστή των ιστοτόπων. Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι ελέγχθηκαν για πιθανές νομικές παραβάσεις κατά τη σύνδεση.
Το παράνομο περιεχόμενο δεν ήταν αναγνωρίσιμο αυτή τη στιγμή. Εάν το Hotel Frieling ενημερωθεί για οποιεσδήποτε νομικές παραβάσεις στις συνδεδεμένες ιστοσελίδες, το Hotel Frieling θα καταργήσει αμέσως τη σύνδεση. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να συμπληρωθούν, να αφαιρεθούν ή να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.