CONTACTEN

CONTACTEN

CONTACTEN
Verantwoordelijk voor de inhoud van deze website
Hotel Frieling
Breyer's Trail 42-44
44143 Dortmund
Tel: +49 (0) 231-595959
Fax: +49 (0) 231-598575
E-Mail: info [at] hotelfrieling [dot] com
Website: www.hotelfrieling.de
Managing Director: Milan Gajic
Zetel: Dortmund
Arrondissementsrechtbank: Dortmund
BTW-nummer: DE 212268732

auteursrechten
De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het aanbieden van inhoud en afbeeldingen van deze website op andere websites is alleen toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van het hotel. De informatie op deze website is naar ons beste weten samengesteld en met grote zorgvuldigheid gecontroleerd. Niettemin kunnen inhoudelijke en feitelijke fouten niet volledig worden uitgesloten. Hotel Frieling aanvaardt dan ook geen enkele garantie en aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid, tijdigheid en volledigheid van de verstrekte informatie. Alle informatie is zonder garantie. Dit geldt ook voor alle links naar

Disclaimer:
De informatie op deze website wordt zorgvuldig gecontroleerd en regelmatig bijgewerkt. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat alle informatie volledig, correct en up-to-date te allen tijde zal zijn.
De website van Hotel Frieling bevat links naar websites van derden over de inhoud waarvan Hotel Frieling geen invloed heeft. Daarom kan Hotel Frieling geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de externe inhoud. De inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de verantwoordelijkheid van de betreffende aanbieder of exploitant van de websites. De gelinkte websites werden gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen op het moment van koppelen.
Illegale inhoud was op dit moment niet herkenbaar. Als Hotel Frieling op de hoogte is van enige juridische tekortkomingen op de gelinkte websites, zal Hotel Frieling de link onmiddellijk verwijderen. Bovendien kan alle informatie op deze website worden aangevuld, verwijderd of gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.