KONTAKTER

KONTAKTER

KONTAKTER
Ansvarlig for innholdet på denne nettsiden
Hotel Frieling
Breyers sti 42-44
44143 Dortmund
Tlf .: +49 (0) 231-595959
Faks: +49 (0) 231-598575
E-post: info [at] hotelfrieling [dot] com
Nettsted: www.hotelfrieling.de
Administrerende direktør: Milan Gajic
Sete: Dortmund
Tingsrett: Dortmund
MVA ID nr.: DE 212268732

opphavsrett
Innholdet på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett. Levering av innhold og bilder av denne nettsiden på andre nettsteder er kun tillatt med uttrykkelig tillatelse fra hotellet. Informasjonen på dette nettstedet er opprettet etter vårt beste og kontrollert med stor omhu for nøyaktighet. Likevel kan innholds- og faktuelle feil ikke utelukkes helt. Hotel Frieling påtar seg derfor ingen garanti og ansvar for nøyaktigheten, aktualiteten og fullstendigheten av den oppgitte informasjonen. All informasjon er uten garanti. Dette gjelder også alle lenker til

Ansvarsfraskrivelse:
Informasjonen på denne nettsiden er nøye kontrollert og oppdateres jevnlig. Det kan imidlertid ikke garanteres at all informasjon vil være fullstendig, korrekt og oppdatert til enhver tid.
Nettstedet til Hotel Frieling inneholder lenker til tredjeparts nettsteder der innholdet av Hotel Frieling ikke har noen innflytelse. Derfor kan Hotel Frieling ikke påta seg noe ansvar for det eksterne innholdet. Innholdet på de koblede sidene er alltid ansvaret for den respektive leverandøren eller operatøren av nettstedene. De koblede nettstedene ble sjekket for mulige lovbrudd på tidspunktet for koblingen.
Ulovlig innhold var ikke gjenkjennelig for øyeblikket. Hvis Hotel Frieling lærer om eventuelle lovbrudd på de koblede nettstedene, vil Hotel Frieling fjerne linken umiddelbart. I tillegg kan all informasjon på dette nettstedet suppleres, fjernes eller endres uten forvarsel.