Kontakt

Kontakt

Kontakt
Odgovoren za vsebino te spletne strani
Hotel Frieling
Breyerjeva pot 42-44
44143 Dortmund
Tel: +49 (0) 231-595959
Faks: +49 (0) 231-598575
E-Mail: info [at] hotelfrieling [dot] com
Spletna stran: www.hotelfrieling.de
Direktor: Milan Gajić
Sedež: Dortmund
Okrožno sodišče: Dortmund
ID za DDV: DE 212268732

avtorske pravice
Vsebina te spletne strani je zaščitena z avtorskimi pravicami. Zagotavljanje vsebine in slik te spletne strani na drugih spletnih straneh je dovoljeno le z izrecnim dovoljenjem hotela. Informacije na tej spletni strani so ustvarjene po našem najboljšem znanju in skrbno preverjene. Vsebinske in dejanske napake pa ni mogoče popolnoma izključiti. Hotel Frieling torej ne prevzema nobenega jamstva in odgovornosti za točnost, pravočasnost in popolnost posredovanih informacij. Vse informacije so brez garancije. To velja tudi za vse povezave do

Disclaimer:
Informacije na tej spletni strani so skrbno preverjene in redno posodobljene. Vendar pa ni mogoče zagotoviti, da bodo vsi podatki ves čas popolni, pravilni in posodobljeni.
Spletna stran hotela Frieling vsebuje povezave do spletnih strani tretjih oseb, na katerih vsebina nima vpliva. Zato Hotel Frieling ne prevzema odgovornosti za zunanjo vsebino. Za vsebino povezanih strani je vedno odgovoren ustrezni ponudnik ali upravljavec spletnih strani. Povezane spletne strani so bile ob povezovanju preverjene za morebitne kršitve zakonov.
Trenutno nezakonite vsebine niso bile prepoznavne. Če Hotel Frieling izve za kakršne koli pravne kršitve na povezanih spletnih straneh, bo hotel Frieling takoj odstranil povezavo. Poleg tega se lahko vse informacije na tej spletni strani dopolnijo, odstranijo ali spremenijo brez predhodnega obvestila.